Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: promowane obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Głosuj na Warszawę

Zdjęcie podstrony Głosuj na Warszawę
2023-01-20

Warszawa nominowana w konkursie European Best Destinations 2023 wśród 21 miast i regionów, które starują w plebiscycie na najbardziej popularny kierunek turystyczny Europy w tym roku. warswzawa walczy o  głosy m.in. z Pragą, Kopenhagą, Wiedniem, Atenami czy Wyspą Rodos. Dla warszawy to ogromn aszansa na wzmocnienie swojej pozycji na arenie miedzynarodowej i odbudować ruch turystyczny po pandemii.

Pochwalmy sie więc przed całym Światem co mamy w Warszawie!

Aby zagłosowac wystarczy wejść na stronę www.glosujnawarszawe.pl lub www.voteforwarsaw.pl   odszukć Warszawę na liście 21 desdtynacji i oddac na nią głos. Każdy uczestnik może oddac jeden głos dziennie, az do 10 lutego.

Liczy sie każdy głos!

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies