Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

  • Strona główna
  • -
  • Aktualności
  • -
  • - Certyfikat dla Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez Fundację Mazowiecka Micha Szlachecka.

- Certyfikat dla Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez Fundację Mazowiecka Micha Szlachecka.

Zdjęcie podstrony - Certyfikat dla  Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez Fundację Mazowiecka Micha Szlachecka.
2022-10-26

Nasz Punkt Informacji Turystycznej otrzymał certyfikację wg ogólnopolskiego systemu kategoryzacji centrów, ośrodków i punktów informacji turystycznej która prowadzi Polska Organizacja Turystyczna wraz z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Certyfikat odebraliśmy podczas Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października b.r.

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies