Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

O nas

Punkt Informacji Turystycznej powstał w ramach realizacji projektu pt.” Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej”. Celem projektu jest  jest  promowanie obszaru objętego LSR, poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.  Jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja zrealizowana została przez Fundację Mazowiecka Micha Szlachecka.

W ramach realizacji projektu dokonano szeregu działań:

Zakup wyposażenia:

 • utworzono stronę www
 • komplet mebli
 • zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne
 • zewnętrzna tablica informacyjna, kaseton świetlny przed budynkiem
 • kaseton informacyjny wewnątrz budynku
 • tabliczki informacyjne na ścianę budynku
 • 3 stojaki na ulotki
 • stacje do dezynfekcji rąk

Mała infrastruktura turystyczna przy punktach informacji turystycznej:

 • stacja rowerowa
 • 2 ławki zewnętrzne
 • 6 koszy na śmieci
 • 4 stojaki na rowery

Budżet projektu – 52 700 zł

Dofinansowanie : 50 000 zł

Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany jest na terenie obiektu turystycznego Dwór Mościbrody w gminie Wiśniew, powiat siedlecki . Punkt znajduje się blisko drogi krajowej nr 63, przebiegają tutaj co najmniej 2 oznakowane trasy rowerowe. Mając na uwadze turystów aktywnych, tych na rowerach ustawiono stację stacje rowerowa i ławki. Nasz Punkt Informacji Turystycznej jest źródłem wiedzy o lokalnych produktach turystycznych. W punkcie tym znajduje się tablica informacyjna, mapy, foldery i ulotki dotyczące lokalnych produktów turystycznych i kulturowych. 

Adres Punktu:

Mościbrody 52,
08-112 Wiśniew
Kontakt: 25 64 17 030
czynny – 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies