Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

Atrakcje Ziemi Siedleckiej

Obszar LGD Ziemi Siedleckiej położony jest na wyzynie siedleckiej, we wschodniej części województwa mazowieckiego i obejmuje dziesięć gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy,  Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn.  Jest to malownicza równina, przecięta meandrującą rzeką Liwiec, wzdłuż której rozciągają się tereny Natury 2000. Oprócz walorów przyrodniczych jest tu wiele obiektów historycznych i kulturowych oraz miejsc ważnych dla historii regionu.

Są   tu dwory  ziemiańskie,   które odzyskały  dawny blask  i zachwycają odwiedzających je turystów.

 Jednym z nich jest  „Reymontówka” w miejscowości Chlewiska  w gminie Kotuń. Dwór w okresie międzywojennym należał do Aurelii Reymontowej, żony Władysława Reymonta. Obecnie mieści się tam Dom Pracy Twórczej  www.reymontowka.art.pl  

W gminie Wiśniew w swoje progi zaprasza  dwór w Mościbrodach, pochodzący z I połowy  XIX wieku wraz z zabudowaniami folwarcznymi i kompleksem stawów hodowlanych o pow. 100 ha. Obecnie  dwór  funkcjonuje jako obiekt turystyki wiejskiej.  www.dwormoscibrody.pl

Te dwa obiekty znajdują się na szlaku kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka.

W rozległej dolinie rzeki Sosenki, na niewielkim wzgórku, znajduje się zespół dworsko-parkowy w Woli Suchożebrskiej, gmina Suchożebry. Obiekt składa się z klasycystycznego dworku oraz pozostałości dawnego parku i ogrodu, początkowo należących do Czartoryskich, następnie do rodziny Marcinkowskich. Dziś własność spółki Sokołów SA. Dla miłośników historii ważna informacja: pokłosiem ostatniej wojny światowej są dwa cmentarze jeńców rosyjskich, którzy ponieśli śmierć w istniejącym tu stalagu. Jedna nekropolia znajduje się w Suchożebrach, druga ukryta jest w lesie w Sośnie-Kozółkach.

Są też  dwory, które czekają  na remont i zachwycają swoją historią.

Taki obiekt  znajduje się w Krzesku w gminie Zbuczyn. Z zachowanych dokumentów wynika, że w okresie międzywojennym w Krzesku często gościła pisarka Helena Mniszkówna, autorka głośnego romansu „Trędowata”. Tu także reżyser Jerzy Wójcik nakręcił w 1998 r. sceny do filmu „Wrota Europy”, w którym zagrała m.in. Agata Buzek. Kilkaset metrów od dworu znajduje się gorzelnia, w której na co dzień trwa produkcja najprzedniejszych podlaskich trunków, w tym sztandarowego “Chopina”. Początki wytwórni sięgają końca XVIII w.

Pałac w Mordach należący  niegdyś był chlubą tego miasta a jego historia to zarazem historia wielu znakomitych rodów zasłużonych dla Rzeczypospolitej. Prowadząca doń barokowa brama w formie wieży z arkadowym przejazdem, wznosząca się tuż przy głównej ulicy, zwraca uwagę podróżnych. Obiekt miał kilku właścicieli, ale żaden z nich nie dokończył jeszcze odbudowy.

Na ziemi siedleckiej znajdziemy wiele miejsc, które posłużyły za plenery do znakomitych polskich filmów. Miłośnicy polskich seriali powinni pojechać do Skórca. Twórca polskich komedii Stanisław Bareja umieścił tu akcję jednego z odcinków serialu „Zmiennicy”. Obecnie znajdziemy tu najsłynniejszą taksówkę w Polsce Fiat 125p  o numerze bocznym 1313. Z kolei w okolicach Seroczyna Jerzy Antczak zrealizował sceny plenerowe do filmu „Noce i dnie”. W odległym o cztery kilometry rezerwacie „Kulak” nakręcono najbardziej zapamiętaną przez Polaków scenę, w której Karol Strasburger jako Józef Toliboski wchodzi w białym garniturze do stawu, zrywa kwitnące nenufary i kładzie je u stóp Barbary.

Przemierzając ziemię siedlecką nieraz natkniemy się na zabytkowe świątynie czy skromne przydrożne kapliczki. Nie brakuje też drewnianych przydrożnych krzyży, gdzie nierzadko na modlitwę zbiera się cała wieś. Szukając sakralnej przestrzeni wielkich świątyń, na pewno znajdziemy ją w Mokobodach, w kościele pw. św. Jadwigi. Powinien go zobaczyć każdy, kto jest ciekaw, jak wyglądałaby Świątynia Opatrzności, która miała stanąć w Warszawie jako votum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Klasycystyczna budowla jest jednym z piękniejszych obiektów sakralnych, reprezentujących ten styl w Polsce.

 

W oddalonym o dwa kilometry na północ od Mokobód „Budzieszynie” znajdziemy miejsce kultu Matki Bożej Budzieszyńskiej. Warta obejrzenia jest np. neobarokowo-toskańska świątynia w Zbuczynie. Zbuczyn to jedna z najstarszych parafii, która była erygowana już w 1416 r.

W gminnej miejscowości Suchożebry godny odwiedzenia jest neoklasycystyczny kościół pw. św. Marii Magdaleny. Został on wybudowany w 1772 r. przez Aleksandrę z Czartoryskich Ogińską, właścicielkę Siedlec i dóbr siedleckich.

 

 W rozległej dolinie rzeki Sosenki, na niewielkim wzgórku, znajduje się zespół dworsko-parkowy w Woli Suchożebrskiej. Obiekt składa się z klasycystycznego dworku oraz pozostałości dawnego parku i ogrodu, początkowo należących do Czartoryskich, następnie do rodziny Marcinkowskich. Dziś kusi stylowymi wnętrzami, dworską kuchnią i staropolską gościnnością obecnych gospodarzy, spółki Sokołów SA. Dla miłośników historii ważna informacja: pokłosiem ostatniej wojny światowej są dwa cmentarze jeńców rosyjskich, którzy ponieśli śmierć w istniejącym tu stalagu. Jedna nekropolia znajduje się w Suchożebrach, druga ukryta jest w lesie w Sośnie-Koziółkach.

Rezerwaty przyrody

Florystyczny Rezerwat Gołobórz  o powierzchni 65,88ha znajdujący się w Siedlecko-Węgrowskim Obszrze Chronionego Krajobrazu

Florystyczny  Rezerwat Dąbrowy Seroczyńskie o powierzchni 549,40 ha, położony  w gminie Wodynie, na terenie wsi Kołodziąż, znajduje się w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Rezerwat leśny  Dąbrowy Seroczyńskie, gm. Wodynie o pow.550,15 ha – unikatowy kompleks leśny

Faunistyczny Rezerwat Stawy Broszkowskie o powierzchni 268,13 ha, znajduje się w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Rezerwat przyrody Klimonty obejmujący obszar leśny o powierzchni 109,20 ha, położony w miejscowości Klimonty, gm.Mordy

Rezerwat faunistyczny Stawy Siedleckie pow. 242,30 ha, gm. Siedlce. Miejsca lęgowe, żerowiska rzadkich gatunków ptaków.

Rezerwat florystyczny Kułak o pow. 47,16 ha  na terenie gminy Wodynie

Galeria

Budka nietelefoniczna w Chlewiskach.jpg
Ziemia Siedlecka z lotu ptaka.png
Mapa LGD -szlaki rowerowe.jpg
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies