Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

Konferencja „Piękno Doliny Liwca”

Zdjęcie podstrony Konferencja „Piękno Doliny Liwca”
2022-10-06

6 października w Dom Pracy Twórczej "Reymontowka"  odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. "Piękno Doliny Liwca" jaki Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje wspólnie z Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem". Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać rezultaty projektu, w tym między innymi wirtualny przewodnik, spacery 3D, filmy promujące Dolinę Liwca, Budki Nietelefoniczne, konkursy fotograficzne i filmowe, podstronę www.pieknodolinyliwca.lgdsiedlce.pl i efekty Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. Patronat honorowy nad konferencją objęła @Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies