Punkt Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej

Unia Europejska
Leader
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie i uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

Wizyta studentów UPH

Zdjęcie podstrony Wizyta studentów UPH
2022-11-29

Dnia 29 listopada b.r.  Punkt Informacji Turystycznej odwiedzili studenci drugiego roku kierunku Turystyka i rekreacja w ramach zajęć „Obsługa ruchu turystycznego”. Małgorzata Borkowska Przedstawicielka Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka i Członek Zarządu  Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Małgorzata Borkowska, zaprezentowała studentom Punkt Informacji Turystycznej  oraz opowiedziała o działalności MROT  oraz o  organizacji turystyki w Polsce ( POT, ROT,LOT). Zapoznała również studentów z działalnością PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach.

 

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies